Đại Lý Tính Loan

Địa chỉ: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Tags: