CÁC QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

(Trong thời gian được bảo hành)

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH

 1. Sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng và hệ thống sơn được in trên bao bì.
 2. Sản phẩm phải do Công ty Cổ phần Sơn JYMEC Việt Nam sản xuất và được nhà phân phối chính thức xác nhận (có hóa đơn hoặc chứng từ và hình ảnh kèm theo). Đối với một số công trình có mục đích sử dụng đặc biệt phải được nhà sản xuất xác nhận sản phẩm thích hợp để thi công cho các công trình được bảo hành.
 3. Chỉ chịu trách nhiệm sửa chữa phần bị hư hỏng nằm trong phần được bảo hành và giới hạn tối đa bằng giá trị được bảo hành, tương ứng với số m² thi công sơn và số lượng sản phẩm nhà phân phối đã cung cấp cho công trình.
 4. Trong thời gian thi công, đơn vị được bảo hành phải cho phép và tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, giám sát của đơn vị bảo hành và thực hiện sửa chữa ngay lập tức các hư hỏng có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sơn.
 5. Bất cứ dạng hư hỏng nào yêu cầu bảo hành phải được thông tin chi tiết cho đơn vị bảo hành văn bản. Ngày nhận văn bản là ngày yêu cầu.
 6. Chỉ áp dụng cho xây nhà mới.

II. ĐIỀU KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH

 1. Hư hỏng ở bất cứ dạng hoặc quy mô nào do việc sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng và hệ thống sơn được in trên bao bì sản phẩm.
 2. Hư hỏng do nguyên nhân trực tiếp bởi các tác động của hóa học hoặc cơ lý như: phản ứng hóa học từ mỗi trường, va đập cơ học, tường bị biến dạng, bong tróc hư hỏng của phần xây dựng...
 3. Hư hỏng do các yếu tố khách quan xảy ra không thể đoán trước được, nằm ngoài hướng dẫn kỹ thuật.
 4. Hư hỏng do các bên thứ ba hoặc do đơn vị được bảo hành gây ra hay những hư hỏng tiềm ẩn về mặt kỹ thuật vì các lý do xây dựng.
 5. Hư hỏng ở nơi việc thi công sơn không đảm bảo về kỹ thuật hoặc do bề mặt quá kém chất lượng không đảm bảo cho việc thi công sơn.
 6. Khi có hư hỏng mà không thông báo kịp thời thì đơn vị bảo hành không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng phát sinh từ đó.
 7. Trường hợp đơn vị được bảo hành không đồng ý cho sửa chữa hư hỏng hoặc yêu cầu sửa chữa bằng cách khác thì phiếu bảo hành không còn giá trị.

III. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới Tòa Án Kinh Tế tại Thành Phố Hà Nội - Là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết các vụ việc này. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa Án do bên có lỗi chịu.