Đại Lý Tạ Ngọc Tuyên

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Tags: