Đại Lý Minh Châu

Địa chỉ: Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú thọ

Tags: