Đại Lý Kiên Thủy

Địa chỉ: Xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Tags: