Đại Lý Chiên Quyên

Địa chỉ: Xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Tags: