Thành phố Bạc Liêu

Trung tâm phân phối sơn nước Phúc Hiền

Địa chỉ

Số 079, khóm 6, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý Phương Duyên

Địa chỉ

Số 665/1 đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X