Tam Đảo

Đại Lý Sơn Hà

Địa chỉ

Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Chỉ đường

X