Quế Võ

Đại Lý Giang Bệ

Địa chỉ

Quốc lộ 18, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Chỉ đường

X