Phù Ninh

Đại Lý Xuân Trường

Địa chỉ

Khu 1, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Chỉ đường

X