Lâm Hà

Đại Lý Công Huệ

Địa chỉ

Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Chỉ đường

X