Đông Sơn

Đại Lý Bích Minh

Địa chỉ

Số nhà 23, khối 4, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Chỉ đường

X