Đại Lý Xuân Trường

Địa chỉ: Khu 1, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Tags: