Đại Lý Vũ Thiện Sơn

Địa chỉ: Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Tags: