Đại Lý Trung Quân

Địa chỉ: Xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Tags: