Đại Lý Thuỷ Bình

Địa chỉ: Xã Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tags: