Đại Lý Thái Oanh

Địa chỉ: Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Tags: