Đại Lý Tất Quế

Địa chỉ: Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Tags: