Đại Lý Tâm Lan

Địa chỉ: Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Tags: