Đại Lý Sơn Trang

Địa chỉ: Xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tags: