Đại Lý Sơn Hà

Địa chỉ: Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tags: