Đại Lý Phước Khương

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Tags: