Đại Lý Nhì Hoát

Địa chỉ: Xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Tags: