Đại Lý Nghĩa Lộ

Địa chỉ: Xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Tags: