Đại Lý Minh Tuyền

Địa chỉ: Xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tags: