Đại Lý Minh Trí

Địa chỉ: Xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Tags: