Đại Lý Long

Địa chỉ: Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tags: