Đại Lý Ký Thủy

Địa chỉ: Tái định cư Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tags: