Đại Lý Hương Quế

Địa chỉ: Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tags: