Đại Lý Hoan Thương

Địa chỉ: Xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Tags: