Đại Lý Hải Tình

Địa chỉ: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tags: