Đại Lý Cường Thăng

Địa chỉ: Khối 12, thị trấn Phù Yên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Tags: