Đại Lý Công Cảnh

Địa chỉ: Xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Tags: