Đại Lý Chiến Nga

Địa chỉ: Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Tags: