Đại Lý Ánh Hồng

Địa chỉ: Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Tags: