Thị xã Hương Trà

Đại Lý Quang Tiến

Địa chỉ

Tổ dân phố 2B, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa thiên Huế

Chỉ đường

X

Đại Lý Quang Thịnh Phát

Địa chỉ

Xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa thiên Huế

Chỉ đường

X