Thị xã Ba Đồn

Đại Lý Trung Kiên

Địa chỉ

Xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Chỉ đường

X