Thành phố Nha Trang

Công ty TNHH phát triển dịch vụ xây dựng Thanh Bình

Địa chỉ

Lô 1, đường F5, khu TĐC VCN, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Chỉ đường

X