Thành phố Bà Rịa

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vinh Phát (Huy Phát)

Địa chỉ

Số 980, đường Phạm Hùng, phường Long Toàn, thành Phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu

Chỉ đường

X