Thanh Oai

Đại Lý Sơn Thủy

Địa chỉ

Thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Chỉ đường

X

Đại Lý An Phát

Địa chỉ

Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Chỉ đường

X