Thạch Thất

Đại Lý Bảo Hưng Thịnh

Địa chỉ

Đường Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Chỉ đường

X

Đại Lý Bảo Sơn

Địa chỉ

Số 6, ngõ 44, đường Tỉnh lộ 420, thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Chỉ đường

X