Lai Châu

Đại Lý Vũ Thiện Sơn

Địa chỉ

Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Chỉ đường

X

Đại Lý Vùng Nga

Địa chỉ

Thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Chỉ đường

X