Khánh Hòa

Công ty TNHH phát triển dịch vụ xây dựng Thanh Bình

Địa chỉ

Lô 1, đường F5, khu TĐC VCN, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Chỉ đường

X

Công ty TNHH TM và DV Thiện Bình

Địa chỉ

Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đường

X