Đồng Tháp

Đại Lý Hưng Thịnh

Địa chỉ

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Chỉ đường

X

Đại Lý Trung Nguyên (Chín Gieo)

Địa chỉ

Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Chỉ đường

X