Bình Thuỷ

Đại Lý Trường Thịnh Phát

Địa chỉ

Đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành Phố Cần Thơ

Chỉ đường

X