Bạc Liêu

Trung tâm phân phối sơn nước Phúc Hiền

Địa chỉ

Số 079, khóm 6, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý sơn Hân Hoan

Địa chỉ

Ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý Tài Hưng

Địa chỉ

Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý Phương Duyên

Địa chỉ

Số 665/1 đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý Tuấn An

Địa chỉ

Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý Hùng Diễm

Địa chỉ

Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Công ty TNHH Năm Hiển

Địa chỉ

Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X

Đại Lý Hoàng Phương

Địa chỉ

Ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Chỉ đường

X